Regulamin 2022

Organizatorem Imladris: Krakowski Weekend z Fantastyką w randze Polconu jest krakowska Fundacja „Historia Vita”.
Sprzedaż preakredytacji na wydarzenie rozpocznie się w czerwcu 2022 roku.
Regulamin wydarzenia zostanie ogłoszony nie później, niż na 2 tygodnie przed startem sprzedaży preakredytacji.

Prognozowane ceny wejściówek*:
Preakredytacja:
Pełna (3 dni) – 75 PLN.
Wspierająca – 20 PLN.

Akredytacja:
pełna (3 dni) – 85 PLN.
Piątek – 40 PLN.
Sobota – 50 PLN.
Niedziela – 30 PLN.

*wszystkie koszty akredytacji są propozycjami i będą zweryfikowane w przyszłym 2022 roku, biorąc pod uwagę docelową lokalizację gali Nagrody Fandomu Polskiego, oraz biorąc pod uwagę zwiększone koszty organizacji z uwagi na poziom inflacji oraz inne czynniki globalne mogące zwiększyć koszty logistyczne organizacji wydarzenia.