Fundacja Historia Vita

Klub Fantastyki – Krakowskie Smoki powstał jako przedłużenie projektu “Z fantastyką wśród młodzieży” realizowanego w ramach programu “Młodzież w Działaniu”. Po zakończeniu projektu klub został sformalizowany jako jednostka organizacyjna podlegająca pod fundację „Historia Vita”.

Podstawowym celem działalności klubu jest promocja szeroko pojętej fantastyki. W naszym rozumieniu fantastyka to olbrzymi obszar zainteresowań. W jego skład wchodzi nasuwające się w pierwszej chwili obcowanie z utworami fantastycznymi – zarówno książkowymi jak i komiksowymi oraz filmowymi. Ponadto do aktywności związanych z tą pasją zaliczamy też granie w gry komputerowe, planszowe oraz gry fabularne – RPG, a także LARPy i inne zbliżone formy rozrywki. Niemniej zainteresowanie fantastyką to nie tylko konsumpcja rozmaitych dóbr kultury. Naszym celem jest także zachęcanie członków do twórczości. Może to być udzielanie się przy tworzeniu scenariuszy do gier fabularnych czy też projektowanie własnych gier lub kreacja utworów o tematyce fantastycznej. Klub z założenia ma służyć swoim członkom w związku z czym nasze działania są nakierowane na rozwój klubowiczów – ich zainteresowań i talentów.

 

Fundacja Histora Vita